ติดต่อฉุกเฉิน

 • ตำรวจ 191
 • เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • ข้อมูลการจราจร 1197
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • แจ้งรถหาย 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • สายตรงทางด่วน 1543
 • ดับเพลิง 199
 • หน่วยกู้ชีพ วชิรพยาบาล 1554
 • กรมทางหลวงชนบท 1146
 • ศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ททท 1672

เบอร์/สถานที่ติดต่อ, สถานฑูต

© Copyright 2023, Made with by Sytiq