ปฏิทินวันหยุด 2567

มกราคม

จ. 01 วันขึ้นปีใหม่
อ. 02 วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

กุมภาพันธ์

ส. 24 วันมาฆบูชา
จ. 26 วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา

เมษายน

ส. 06 วันจักรี
จ. 08 วันหยุดชดเชยวันจักรี
ส. 13 วันสงกรานต์
อา. 14 วันสงกรานต์
จ. 15 วันสงกรานต์
อ. 16 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

พฤษภาคม

พ. 01 วันแรงงานแห่งชาติ
ส. 04 วันฉัตรมงคล
จ. 06 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
พ. 22 วันวิสาขบูชา

มิถุนายน

จ. 03 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กรกฎาคม

ส. 20 วันอาสาฬหบูชา
อา. 21 วันเข้าพรรษา
จ. 22 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
อา. 28 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จ. 29 วันหยุดชดเชย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม

จ. 12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตุลาคม

อา. 13 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จ. 14 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พ. 23 วันปิยมหาราช

ธันวาคม

พฤ. 05 วันพ่อแห่งชาติ
อ. 10 วันรัฐธรรมนูญ
อ. 31 วันสิ้นปี

© Copyright 2023, Made with by Sytiq