การแสดงเรือพระที่นั่งแบบผูกทุ่นนี้จะมาพร้อมกับการประกอบกาพย์เห่เรือเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประชาสัมพันธ์
ยอดนิยม

โพสโดย
ThailandTravel | 27 ก.ค. - 28 ก.ค. 2024 | 33

การแสดงเรือพระที่นั่งแบบผูกทุ่นนี้จะมาพร้อมกับการประกอบกาพย์เห่เรือเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ยอดนิยม

ชีวิตนี้ต้องได้สัมผัสสักครั้ง! พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสามลำอันงดงามมาให้ประชาชนได้ชมอย่างใกล้ชิด ได้แก่

  1. เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
  2. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙
  3. เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

การแสดงเรือพระที่นั่งแบบผูกทุ่นนี้จะมาพร้อมกับการประกอบกาพย์เห่เรือเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ บริเวณท่าราชวรดิฐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ไม่ควรพลาดโอกาสนี้ที่จะได้ชมและร่วมฉลองเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทย!

 

การแสดงเรือพระที่นั่งแบบผูกทุ่นนี้จะมาพร้อมกับการประกอบกาพย์เห่เรือเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

27 ก.ค. - 28 ก.ค. 2024

โพสโดย

ThailandTravel

© Copyright 2023, Made with by Sytiq