🌟 เชิญชมขบวนแห่วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 🌟

ประชาสัมพันธ์

โพสโดย
ThailandTravel | 11 ก.ค. - 15 ก.ค. 2024 เวลา 18:30 - 22:00 | สถานที่จัดงาน/Google Map สนามหลวง | 55

🌟 เชิญชมขบวนแห่วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 🌟

🌟 เชิญชมขบวนแห่วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 🌟

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการแสดงโขน ตอนพระรามครองเมือง "พระรามทรงธรรม์ครองแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง

📅 กิจกรรมในงาน รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไว้ กิจกรรมหลักประกอบด้วย:

🎭 การแสดงริ้วขบวนวัฒนธรรม 4 ภาค ขบวนของแต่ละภาคจะแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิต การแต่งกาย และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

พิธีเปิดงาน

 • วันที่: 11 กรกฎาคม 2567
 • เวลา: 18:00 - 19:30 น.
 • เส้นทาง: อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง ไปยังท้องสนามหลวง

🎶 การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

เวทีกลาง: วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2567 เวลา 18:30 - 22:00 น.

 • การแสดงมหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 • การแสดงโนราศิลปินแดนทักษิณ
 • การแสดงดนตรี "นาฏะ ดนตรี คีตา"
 • การแสดงโขนสด
 • การแสดงจาก 4 ภูมิภาค
 • การแสดงพื้นบ้าน
 • การแสดงวงดุริยางค์สากล
 • การแสดงละครนอก
 • การแสดงรามายณะนานาชาติ
 • การแสดงวงดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ
 • การแสดงมนต์คีตศิลป์ทศชาติชาดก
 • การแสดงดนตรี 10 พระชาติชาดก
 • การแสดงละครเพลงเทิดพระเกียรติ
 • การแสดง "แผ่นดินธรรมแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบารมี" โดยวงดุริยางค์ 4 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การแสดงโขน ตอนพระรามครองเมือง
 • การแสดงร่วมสมัยเทิดไท้องค์ราชัน
 • การแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 11 และ 15 กรกฎาคม 2567

เวทีย่อย: วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2567 เวลา 17:00 - 18:30 น.

 • การแสดงพื้นบ้าน
 • การแสดงจากสมาคมศิลปินพื้นบ้าน
 • การแสดงรำวงพื้นบ้าน
 • การแสดงจากเด็กและเยาวชน
 • การแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง

🎪 ตลาดวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ภายในงานมีตลาดวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ของดีสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร อาหารไทย อาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายวัฒนธรรมอื่นๆ พร้อมการสาธิตอาหารในรูปแบบตลาดย้อนยุค เช่น อาหารไทยโบราณ อาหารชาววัง อาหารพื้นถิ่น และการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น นวดไทย ทำว่าวไทย กรองดอกไม้ แกะสลักผักผลไม้

ที่มา: เพจกระทรวงวัฒนธรรม

 

🌟 เชิญชมขบวนแห่วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 🌟

11 ก.ค. - 15 ก.ค. 2024 เวลา 18:30 - 22:00

สถานที่จัดงาน/Google Map สนามหลวง

โพสโดย

ThailandTravel

© Copyright 2023, Made with by Sytiq