🌟 โครงการจัดงานวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม 🌟

เทศกาลและประเพณี

โพสโดย
ThailandTravel | 22 ส.ค. - 28 ส.ค. 2024 เวลา 9:00 - 17:00 | 38

🌟 โครงการจัดงานวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม 🌟

🌟 โครงการจัดงานวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม 🌟

สืบเนื่องจากในวันที่ 22 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมหาสารคาม ✨ เพราะในปี พ.ศ. 2408 พระเจริญราชเดช ได้ดำริก่อตั้งเมืองมหาสารคาม โดยกราบทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และได้รับพระบรมราชโองการให้ตั้งเมืองมหาสารคามขึ้นมา 🌿

เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระเจริญราชเดช ท่านที่เป็นดวงใจของชาวมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) ขึ้น โดยมีการวางพวงมาลาและคล้องพวงมาลัยสักการะ 💐 ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องสังเวย และพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง

นอกจากนี้ยังมีการบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้สร้างเมืองมหาสารคาม จากนั้นเป็นขบวนแห่ "สดุดีวีรชนคนเมืองมหาสารคาม" ซึ่งเป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความสวยงาม 🎉

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความพร้อมเพรียงกันของชาวมหาสารคามกันนะคะ ❤️

📅 วันที่จัดงาน: 22 สิงหาคม
📍 สถานที่: เทศบาลเมืองมหาสารคาม
👉 แหล่งอ้างอิง: เทศบาลเมืองมหาสารคาม

มาเถอะ! มาร่วมงานกันเยอะ ๆ นะคะ! 🌈✨

 

🌟 โครงการจัดงานวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม 🌟

22 ส.ค. - 28 ส.ค. 2024 เวลา 9:00 - 17:00

โพสโดย

ThailandTravel

© Copyright 2023, Made with by Sytiq