✨ ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ✨

เทศกาลและประเพณี
ยอดนิยม

โพสโดย
ThailandTravel | วันที่จัดงาน 21 ก.ค. 2024 เวลา 9:00 - 17:00 | 39

✨ ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ✨ ยอดนิยม

ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

ในยุคที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนปัจจุบัน พระสงฆ์ต้องพึ่งแสงเทียนในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น การสวดมนต์ตอนเช้ามืดและตอนพลบค่ำ รวมถึงการศึกษาพระปริยัติธรรม 🌅📜 ด้วยเหตุนี้ พุทธศาสนิกชนจึงนิยมหล่อเทียนต้นใหญ่เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยและใช้แสงสว่างในระยะเวลา 3 เดือน 🌟🕯️

ใกล้วันเข้าพรรษา ชาวบ้านจะหล่อเทียนใหญ่และจัดขบวนแห่อย่างสวยงามและสนุกสนาน เรียกว่า ประเพณีแห่เทียนพรรษา🎉🚶‍♀️🚶‍♂️ ซึ่งปัจจุบัน อำเภอห้วยกระเจาได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ไว้

ประเพณีแห่เทียนพรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ:

  1. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีแห่เทียนพรรษาให้คงอยู่ต่อไป
  2. ส่งเสริมการแต่งกายและมารยาทอันดีงามของไทย 👘🙏
  3. อนุรักษ์และฟื้นฟูการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน 🎭

กิจกรรมภายในงาน:

  1. การประกวดขบวนแห่รถบุปผชาติ 🚗🌺 - ชมความงามของขบวนรถที่ตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างวิจิตร
  2. การประกวดธิดาเทียน 👑🕯️ - ชมการประกวดสาวงามที่สวมใส่ชุดไทยอย่างงดงาม
  3. การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป 🛍️🍲 - ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นและของดีจากชุมชน

มาร่วมสนุกและสัมผัสความงดงามของประเพณีไทยกันเถอะ! 💖🌟

สถานที่ : วัดห้วยกระเจาห้วยกระเจา

 

✨ ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ✨

วันที่จัดงาน 21 ก.ค. 2024 เวลา 9:00 - 17:00

โพสโดย

ThailandTravel

© Copyright 2023, Made with by Sytiq