🍊🌟 สุราษฎร์ธานี หวาน ซ่อน เปรี้ยว 🌟🍊 🌳✨ ท่องเที่ยวเส้นทางผลไม้ 5 ชนิด สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น สุราษฎร์ธานี ✨🌳

ประชาสัมพันธ์

โพสโดย
ThailandTravel | 27 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2024 | 31

🍊🌟 สุราษฎร์ธานี หวาน ซ่อน เปรี้ยว 🌟🍊 🌳✨ ท่องเที่ยวเส้นทางผลไม้ 5 ชนิด สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น สุราษฎร์ธานี ✨🌳

🍊🌟 สุราษฎร์ธานี หวาน ซ่อน เปรี้ยว 🌟🍊 🌳✨ ท่องเที่ยวเส้นทางผลไม้ 5 ชนิด สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น สุราษฎร์ธานี ✨🌳

กระท้อนคลองน้อย 🍈 🌸 ฤดูกาล : มิถุนายน-กรกฎาคม 📍 ปักหมุด: กระท้อนคลองน้อย

ทุเรียนคลองแสง 🥭 🌸 ฤดูกาล : มิถุนายน-กรกฎาคม 📍 ปักหมุด: ทุเรียนคลองแสง

เงาะนาสาร 🍇 🌸 ฤดูกาล : กรกฎาคม - กันยายน 📍 ปักหมุด: เงาะนาสาร

สละอาทิตย์ 🍒 🌸 ฤดูกาล : ตลอดทั้งปี 📍 ปักหมุด: สละอาทิตย์

มะพร้าว 2 น้ำ บางใบไม้ 🥥 🌸 ฤดูกาล : ตลอดทั้งปี 📍 ปักหมุด: มะพร้าว 2 น้ำ บางใบไม้

🌟 สุขทันทีที่เที่ยวสุราษฎร์ธานี 🌟 #ทุเรียนคลองแสง #กระท้อนคลองน้อย #สละ #สวนสละอาทิตย์ #มะพร้าว #เงาะนาสาร #เงาะโรงเรียน

 

🍊🌟 สุราษฎร์ธานี หวาน ซ่อน เปรี้ยว 🌟🍊 🌳✨ ท่องเที่ยวเส้นทางผลไม้ 5 ชนิด สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น สุราษฎร์ธานี ✨🌳

27 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2024

โพสโดย

ThailandTravel

© Copyright 2023, Made with by Sytiq