🍍🎉 ฤดูกาลผลไม้จังหวัดตราดเริ่มต้นขึ้นแล้ว! 🎉🍍

ประชาสัมพันธ์

โพสโดย
ThailandTravel | 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2024 | 30

🍍🎉 ฤดูกาลผลไม้จังหวัดตราดเริ่มต้นขึ้นแล้ว! 🎉🍍

#อร่อยทันทีที่เที่ยวตราด #ผลไม้เมืองตราดอร่อยสะหงาดทั่วไทย

🍍🎉 ฤดูกาลผลไม้จังหวัดตราดเริ่มต้นขึ้นแล้ว! 🎉🍍 ไม่ว่าคุณจะหลงรักทุเรียนชะนีเกาะช้าง 🍈 หรือสับปะรดตราดสีทอง 🍍 ก็ต้องไม่พลาดที่จะมาลิ้มลองผลไม้ GI ของจังหวัดตราด! 🏖️

ผลไม้เมืองตราดที่ต้องลอง

🌟 แม่ฉันต้องได้กิน... 🌟

 • ทุเรียนชะนีเกาะช้าง 🍈
 • สับปะรดตราดสีทอง 🍍
 • มังคุด 🍒
 • เงาะ 🍒
 • ลองกอง 🍋
 • สละ 🌰

🚀 เมษายน-กรกฎาคมนี้ เคลียร์คิวให้พร้อมแล้วเตรียมตะลุย 16 สวนผลไม้เมืองตราด! บางสวนมีบุฟเฟ่ต์ผลไม้ด้วยนะจ๊ะ แนะนำให้จองล่วงหน้า!

16 สวนผลไม้ตราด

สวนนายอาร์ท

 • 🗓️ ผลผลิต: เม.ย. – มิ.ย.
 • 🍎 ผลไม้: ทุเรียน, มังคุด, เงาะ, มะไฟ
 • 💰 ขายออนไลน์และหน้าสวน
 • 📲 ติดต่อ: 08 1952 9544
 • 🏡 พิกัด: สวนนายอาร์ท

สวนนายอำเภอ

 • 🗓️ ผลผลิต: เม.ย. – ก.ค.
 • 🍎 ผลไม้: ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง, เงาะ, สละ, สับปะรดตราดสีทอง
 • 💰 ขายหน้าสวนและออนไลน์
 • 📲 ติดต่อ: 08 1996 8308
 • 🏡 พิกัด: สวนนายอำเภอ

สวนหนอนบุ้ง

 • 🗓️ ผลผลิต: มี.ค. - ก.ค.
 • 🍎 ผลไม้: ทุเรียน, มังคุด
 • 💰 เปิดให้เข้าชมสวน
 • 📲 ติดต่อ: 08 7141 3923
 • 🏡 พิกัด: สวนหนอนบุ้ง

สวนไพฑูรย์

 • 🗓️ ผลผลิต: เม.ย. - มิ.ย.
 • 🍎 ผลไม้: ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง, เงาะ
 • 💰 เปิดให้เข้าชมสวนและบุฟเฟ่ต์ผลไม้ (เฉพาะพ.ค.)
 • 📲 ติดต่อ: 08 6006 0132
 • 🏡 พิกัด: สวนไพฑูรย์

สวนผลอำไพ

 • 🗓️ ผลผลิต: พ.ค. – 15 ก.ค.
 • 🍎 ผลไม้: เงาะ, ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง, สับปะรดตราดสีทอง
 • 💰 ขายหน้าสวน, ออนไลน์, บุฟเฟ่ต์ผลไม้
 • 📲 ติดต่อ: 09 9394 9782 / 09 8163 6922
 • 🏡 พิกัด: สวนผลอำไพ

สวนวุฒิพงศ์

 • 🗓️ ผลผลิต: เม.ย. - มิ.ย.
 • 🍎 ผลไม้: เงาะ, ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง
 • 💰 เปิดให้เข้าชมสวนและขายหน้าสวน
 • 📲 ติดต่อ: 08 5432 0230
 • 🏡 พิกัด: สวนวุฒิพงศ์

สวนสละสมโภชน์

 • 🗓️ ผลผลิต: ตลอดปี
 • 🍎 ผลไม้: สละพันธุ์สุมาลี, ลองกอง, มังคุด, สะตอ, กล้วย, ผักปลอดสาร
 • 💰 ขายหน้าสวน, ออนไลน์
 • 📲 ติดต่อ: 08 1438 2015
 • 🏡 พิกัด: สวนสมโภชน์

สวนเกษตรแปลงใหญ่ ท่ากุ่ม-เนินทราย

 • 🗓️ ผลผลิต: เม.ย. – มิ.ย.
 • 🍎 ผลไม้: ทุเรียน, มังคุด, เงาะ
 • 💰 ออนไลน์
 • 📲 ติดต่อ: 06-2559-9363
 • 🏡 พิกัด: สวนเกษตรแปลงใหญ่

สวนคุณปู่

 • 🗓️ ผลผลิต: เม.ย. - มิ.ย.
 • 🍎 ผลไม้: ทุเรียน, ชมพู่, ขนุน, ลองกอง, มังคุด
 • 💰 ขายหน้าสวน, ออนไลน์
 • 📲 ติดต่อ: 09 2260 8517
 • 🏡 พิกัด: สวนคุณปู่

สวนสมโภชน์ เกาะช้าง

 • 🗓️ ผลผลิต: เม.ย. – พ.ค.
 • 🍎 ผลไม้: ทุเรียน, เงาะ, มังคุด, ลองกอง, กล้วย, ชมพู่
 • 💰 ขายหน้าสวน, ออนไลน์
 • 📲 ติดต่อ: 08 6022 6346
 • 🏡 พิกัด: สวนสมโภชน์ เกาะช้าง

สวนวิโรจน์

 • 🗓️ ผลผลิต: เม.ย. – พ.ค.
 • 🍎 ผลไม้: ทุเรียน
 • 💰 เปิดให้เข้าชมสวนและขายหน้าสวน
 • 📲 ติดต่อ: 09 5694 5442
 • 🏡 พิกัด: สวนวิโรจน์

สวนลุงหวัง

 • 🗓️ ผลผลิต: เม.ย. – พ.ค.
 • 🍎 ผลไม้: ทุเรียน
 • 💰 เปิดให้เข้าชมสวนและขายหน้าสวน
 • 📲 ติดต่อ: 08 6835 2840
 • 🏡 พิกัด: สวนลุงหวัง

สวนลุงยาว

 • 🗓️ ผลผลิต: เม.ย. – มิ.ย.
 • 🍎 ผลไม้: ทุเรียน, เงาะ, มังคุด, ลองกอง
 • 💰 ขายออนไลน์และหน้าสวน
 • 📲 ติดต่อ: 08 4919 1368
 • 🏡 พิกัด: สวนลุงยาว

สวนบุญศรี

 • 🗓️ ผลผลิต: เม.ย. - พ.ค.
 • 🍎 ผลไม้: ทุเรียน
 • 💰 เปิดให้เข้าชมสวนและขายหน้าสวน
 • 📲 ติดต่อ: 09 2299 9326
 • 🏡 พิกัด: สวนบุญศรี

สวนแสนตุ้งพันธุ์ไม้

 • 🗓️ ผลผลิต: เม.ย. – พ.ค.
 • 🍎 ผลไม้: ทุเรียน, เงาะ, มังคุด, ลองกอง
 • 💰 ขายออนไลน์และหน้าสวน
 • 📲 ติดต่อ: 08 1949 9984
 • 🏡 พิกัด: สวนแสนตุ้งพันธุ์ไม้

บ้านสวนทุเรียน 100 ปี ตราด

Tags: #ตราด #เที่ยวตราด #ผลไม้ตราด #เที่ยวตราดamazingยิ่งกว่าเดิม #สุขทันทีที่เที่ยวตราด #อร่อยทันทีที่เที่ยวตราด

มาเที่ยวตราดกันนะ! 🎉🍍

 

🍍🎉 ฤดูกาลผลไม้จังหวัดตราดเริ่มต้นขึ้นแล้ว! 🎉🍍

1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2024

โพสโดย

ThailandTravel

© Copyright 2023, Made with by Sytiq